Pranešimai

DĖL AVILIŲ GATVĖS

Avilių gatvėje planuojamas infrastruktūros gerinimas – nuotekų ir geriamo vandens įvedimas. Avilių gatvės gyventojus ir turinčius sklypus kviečiu kaip galima greičiau, iki 2023 m. iki balandžio 10 d. susisiekti su Avilių gatvės gyventoja-kaimyne ir projekto kuratore Jūrate Vilkeliene. Tel. 8 602 78870

Arūnas Kumpaitis

Lentvario seniūnija prašo informacijos

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 08 21d. sprendimu Nr. S1-195 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų  nustatytmo tvarkos“ 3 punktu, prašome pateikti duomenis apie bendrijos teritorijoje esančius 2021m. nenaudojamus, apleistus kitos paskirties žemės sklypus, nurodant jų adresus. Duomenis prašome pateikti iki 2021m. liepos 9 d.

Tel.:8-528-28444, el.p. jadvyga.baranauskiene@trakai.lt

2021-04-22 ORGANIZJUOMAS PAKARTITINIS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

2. Bendruomenės 2020 metų revizijos ataskaitos  tvirtinimas;

3. Bendruomenės pirmininko 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. 2021 metų sąmatos tvirtinimas.

5.Sezoninio vandens tiekimo taisyklių keitimas.

Kiti klausimai.

Nariai pageidaujnatys susipažinti su ataskaita, kitais darbotvarkės dokumentais, turintys pasiūlymų dėl darbotvarkės  papildymo ar pakeitimo, savo pasiūlymus gali siųsti elektroniniu paštu: kumpaitis@gmail.com arba kreiptis telefonu:  8 608 78012  iki 2021 m. balandžio 18 d.

SEZONINIO VANDENS TIEKIMO PABAIGA 2020 METAIS

Nuo 2020 m. spalio 16 d. baigiamas sezonininio vandens tiekimas. Prašome pasirūpinti jūsų sodo sklypuose esančia vandens tiekimo sistema. Atnaujintas mokesčių už sezoninį vandens tiekimą sąrašas. Neapmokėjusiems už vandens tiekimą iki 2020 m. lapkričio 1 d. bus parengtos ir išsiųstos sąskaitos.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

SEZONINIO VANDENS TIEKIMO PRADŽIA 2020 METAIS

vandens tiekimo pradžia planuojama 2020 metais balandžio antroje pusėje, jei nebus šalnų, vamzdynų ir siurblinės gedimų.

Apie pastebėtus gedimus prašau informuokite bendrijos pirmininką tel. +370 60878012 arba elektroniniu paštu.

PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS 

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, 2020-04-20 (pirmadienis) 17.30 val. organizuojamas pakartotinis susirinkimas.

Atsižvelgiant į nepaprastąją padėtį ir paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikoje, susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu: teikiant paklausimus raštu ar telefonu ir balsuojant raštiškai: elektroniniu paštu ar paštu užpildant balsavimo biuletenį.

Balsavimo biuletenį prašome pateikti iki susirinkimo dienos.

Darbotvarkė lieka ta pati kaip ir pirminio neįvykusio susirinkimo.

Bendruomenės pirmininkas

Arūnas Kumpaitis

El. paštas: kumpaitis@gmail.com

NUOTOLINIS SUSIRINKIMAS

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo trūkumo vyks 2020-04-06 (pirmadienis) 17.30 val.

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo, pakartotinis susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkę organizuojamas 2020-04-20 dieną 17.30 val.

Atsižvelgiant į nepaprastąją padėtį ir paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikoje, susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu: teikiant paklausimus raštu ar telefonu ir balsuojant raštiškai: elektroniniu paštu ar paštu užpildant balsavimo biuletenį.

Balsavimo biuletenį prašome pateikti iki susirinkimo dienos.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

2. Bendruomenės 2019 metų revizijos ataskaitos  tvirtinimas;

3. Bendruomenės pirmininko 2019 metų veiklos ataskaitos ir 2019 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. 2020 metų sąmatos tvirtinimas.

Kiti klausimai.

Nariai pageidaujantys susipažinti su ataskaita, kitais darbotvarkės dokumentais, turintys pasiūlymų dėl darbotvarkės  papildymo ar pakeitimo, savo pasiūlymus gali siųsti elektroniniu paštu: kumpaitis@gmail.com arba kreiptis telefonu:  8 608 78012  iki 2020 m. balandžio 3 d.

Bendruomenės pirmininkas

Arūnas Kumpaitis

Dėl vandens naudojimo

2019 metais dėl karštų orų ir didelio vandens suvartojimo, gali trūkti vandens sezoninio vandens sistemoje ir dėl to gali būti nepakankamas slėgis vandens tiekimo sistemoje.

Tausokime vandenį !

Paskelbta 2019-06-14