Susirinkimai

2024-04-23 įvykusio VBN susirinkimo protokolas

2024-04-23 organizuojamas nuotolinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Balsavimo biuletenį prašome pateikti elektroniniu paštu, siunčiant paštu ar įmetant į pašto dėžutę buveinės adresu iki susirinkimo dienos.

Neįvykus susirinkimui, pakartotinis surinkimas pagal tą pačią darbotvarkę  vyks 2024 m. balandžio 29 d.  

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

2. Bendruomenės 2023 metų revizijos ataskaitos  tvirtinimas;

3. Bendruomenės pirmininko 2023 metų veiklos ataskaitos ir 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. 2024 metų sąmatos tvirtinimas;

5. Neperspektyvių skolų nurašymas.

Nariai pageidaujantys susipažinti su ataskaita, kitais darbotvarkės dokumentais, prašome kreiptis elektroniniu paštu kumpaitis@gmail.com .   Su dokumentais galima susipažinti ir interneto svetainėje www.sbkilimai.lt srityje Svarbi informacija/Susirinkimai.

Turintys pasiūlymų dėl darbotvarkės  papildymo ar pakeitimo, savo pasiūlymus gali siųsti elektroniniu paštu: kumpaitis@gmail.com arba kreiptis telefonu:  8 608 78012  iki 2024 m. balandžio 19 d.

Arūnas Kumpaitis

860878012

2023 Lentvario Kilimų bendruomenės narių susirinkimas

2023 m. balandžio 28 d. įvyko pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Su priimtais nutarimais galite susipažinti žemiau (protokolas pridedamas).

Bendruomenės pirmininkas

Neįvykus 2023-04-13 visuotiniam susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, 2023-04-28 organizuojamas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas.

Pakartotinio susirinkimo balsavimo biuletenio kopija žemiau-galiam užsikrauti nuspaudus nuorodą.

Visa susirinkimo medžiaga pateikta žemiau.

Bendruomenės pirmininkas

Arūnas Kumpaitis

2023-04-13 d. organizuojamas nuotolinis visuotinis bendruomenės narių  susirinkimas

Balsavimo biuletenį prašome pateikti elektroniniu paštu, siunčiant paštu ar įmetant į pašto dėžutę buveinės adresu iki susirinkimo dienos.

Neįvykus susirinkimui, pakartotinis surinkimas pagal tą pačią darbotvarkę  vyks 2023 m. balandžio 28 d.  

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

2. Bendruomenės 2022 metų revizijos ataskaitos  tvirtinimas;

3. Bendruomenės pirmininko 2022 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. 2023 metų sąmatos tvirtinimas.

Nariai pageidaujantys susipažinti su ataskaita, kitais darbotvarkės dokumentais, prašome kreiptis elektroniniu paštu kumpaitis@gmail.com .   Su dokumentais galima susipažinti ir interneto svetainėje www.sbkilimai.lt srityje Svarbi informacija/Susirinkimai.

Turintys pasiūlymų dėl darbotvarkės  papildymo ar pakeitimo, savo pasiūlymus gali siųsti elektroniniu paštu: kumpaitis@gmail.com arba kreiptis telefonu:  8 608 78012  iki 2022 m. balandžio 7 d.

Bendruomenės pirmininkas

Arūnas Kumpaitis

Bendruomenės pirmininkas

Arūnas Kumpaitis

2022 Lentvario Kilimų bendruomenės narių susirinkimas

2022 m. gegužės 2 įvyko pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Su priimtais nutarimais galite susipažinti žemiau (protokolas pridedamas).

2021-04-22 įvyko Lentvario „Kilimų” bendruomenės narių

nuotolinis pakartotinis susirinkimas

Susirinkime patvirtinta 5 Eur už arą mokestis už sezoninio vandens tiekimą, 2021 metų sąmata ir finansinė atskaitomybė, bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaitos. Patvirtintas tikslinio kaupiamojo mokesčio rinkimas laikotarpiu nuo 2022 iki 2027 metų gręžinio ir siurblinės atnaujinimui.

2020-04-20 įvyko visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Susisirinkime patvirtinta 2020 metų sąmata ir finansinė atskaitomybė, bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaitos.

2019-04-09 įvyko Lentvario Kilimų bendruomenės pakartotinis susirinkimas

Susirinkime patvirtinta 4 Eur už arą mokestis už sezoninio vandens tiekimą, 2019 metų sąmata ir finansinė atskaitomybė, bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaita.

Bendruomenės pirmininkas     

Arūnas Kumpaitis