Susirinkimai

2022 Lentvario Kilimų bendruomenės narių susirinkimas

2022 m. gegužės 2 įvyko pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Su priimtais nutarimais galite susipažinti žemiau (protokolas pridedamas).

2021-04-22 įvyko Lentvario „Kilimų” bendruomenės narių

nuotolinis pakartotinis susirinkimas

Susirinkime patvirtinta 5 Eur už arą mokestis už sezoninio vandens tiekimą, 2021 metų sąmata ir finansinė atskaitomybė, bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaitos. Patvirtintas tikslinio kaupiamojo mokesčio rinkimas laikotarpiu nuo 2022 iki 2027 metų gręžinio ir siurblinės atnaujinimui.

2020-04-20 įvyko visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Susisirinkime patvirtinta 2020 metų sąmata ir finansinė atskaitomybė, bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaitos.

2019-04-09 įvyko Lentvario Kilimų bendruomenės pakartotinis susirinkimas

Susirinkime patvirtinta 4 Eur už arą mokestis už sezoninio vandens tiekimą, 2019 metų sąmata ir finansinė atskaitomybė, bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaita.

Bendruomenės pirmininkas     

Arūnas Kumpaitis